Thông tin dự án: Thiết kế kỹ thuật thi công mặt dựng Trung tâm thương mại dịch vụ giải trí Nguyễn Kim_Hải Phòng
Vị trí dự án: Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty Tnhh MTV đầu tư phát triển Nguyễn Kim Hải Phòng
Đơn vị thiết kế:  VAJRA