Thông tin dự án: Thiết kế chiếu sáng toà nhà SAILING TOWER
Vị trí dự án: Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng số 1_CC1
Đơn vị thiết kế chiếu sáng: Vajra